Dr. Story Nursing Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยครบวงจร

"ให้เราดูแลด้วยหัวใจ เพื่อมอบช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรัก

ด้วยการดูแลและใส่ใจ ดุจคนในครอบครัว"

Dr. Story nursing care

เราให้บริการจัดส่งผู้ช่วยพยาบาล พยาบาล นักกายภาพบำบัด แพทย์ ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ตามที่พักอาศัย มีทั้งให้บริการแบบไปเช้า-เย็นกลับ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพ เป็นจำนวนหลายท่าน ด้วยปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่มีโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าทีที่ดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อความต้องการ

เราจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ผู้ป่วยเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และด้วยปัจจัยบางอย่างที่อาจทำให้ทุกท่าน ไม่สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ได้ด้วยตัวเอง เราจึงเปิดให้บริการจัดหาผู้ดูแลคนไข้ และสามารถปรึกษาแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน้าที่โดยสังเขปของพนักงาน
ดูแลผู้ป่วย - ผู้สูงอายุ

มีทีมแพทย์และพยาบาลสแตนบายด์ปรึกษาได้ 24 ชม.

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
คอยให้คำปรึกษา

ใช้ทีมผู้ดูแลเป็นพยาบาล, NA, PN,
นักกายภาพที่มีใบ Certificate

บริการด้วยใจ ใส่ใจสุขภาพของผู้ป่วย

ทีมแพทย์และพยาบาลของเรา

“ปรึกษาฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และจัดหาผู้ดูแลได้อย่างเหมาะสม”

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต่อกลับ

**เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง**

    เพศชายหญิง