Dr. Story Nursing Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยครบวงจร

ทีมแพทย์/พยาบาล

ทีมแพทย์ของเรา

นพ.ณัทธร นฤปเวศม์
นพ.ณัทธร นฤปเวศม์
พญ.สัณห์ทิพย์ เนื่องจำนงค์
พญ.สัณห์ทิพย์ เนื่องจำนงค์
พญ.วรพรรณ ผูกผึ่ง
พญ.วรพรรณ ผูกผึ่ง
Dr.Ronald Michel Dry
Dr.Ronald Michel Dry
นพ.โสภณ เอี่ยมศิรินุกูล
นพ.โสภณ เอี่ยมศิรินุกูล
พญ.แก้วโกสินทร์ คงสุทธิ์
พญ.แก้วโกสินทร์ คงสุทธิ์
พญ.ณัฏฐ์ วิศาลเวทย์
พญ.ณัฏฐ์ วิศาลเวทย์
นพ.มโนธรรม อุสาโห​
นพ.มโนธรรม อุสาโห​
นพ.พิศุทธิ์ ปิยกีรติกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.พิศุทธิ์ ปิยกีรติกุล
นพ.มณฑล อิงค์สาธิต
นพ.มณฑล อิงค์สาธิต

ทีมพยาบาลของเรา

“ปรึกษาฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และจัดหาผู้ดูแลได้อย่างเหมาะสม”

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต่อกลับ

**เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง**

    เพศชายหญิง