Dr. Story Nursing Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยครบวงจร

หน้าที่เฉพาะทางที่พยาบาลวิชาชีพเท่านั้น
ที่ทำได้

หน้าที่เฉพาะทางนักกายภาพบำบัด

บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพ (Physical Therapist) ถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:

หน้าที่เฉพาะทางนักกายภาพบำบัด

หน้าที่ดูแลทั่วไป

หน้าที่โดยสังเขปในการให้บริการคนไข้แต่ละรูปแบบ

1. คนไข้เดินได้ต้องพยุง

2. คนไข้ติดเตียง

ช่วยพลิกตัว
ขับถ่าย
อาหาร

3. คนไข้หลังผ่าตัด

4. คนไข้มะเร็ง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ช่วยดูแลให้คนไข้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ให้คำแนะนำ และกำลังใจแก่ผู้ป่วย และครอบครัว

5. บริการอื่นๆ

บริการให้คำแนะนําและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ เช่น เตียงผู้ป่วย, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็น ฯลฯ

** อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม ค่ายา ของใช้ส่วนตัว ผ้ารองกันเปื้อน ผ้าอ้อม อุปกรณ์การทำแผล(ในกรณีมีแผล) และค่าพาหนะรับ-ส่ง เช่น รถพยาบาล(ในกรณีผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์) **

“ปรึกษาฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และจัดหาผู้ดูแลได้อย่างเหมาะสม”

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต่อกลับ

**เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง**

    เพศชายหญิง